צו שאַפֿן אַ ווינטשן רשימה ביטע צייכן אריין or שאַפֿן אַ חשבון.