ניט קיין פּראָדוקטן געפונען אין דעם זאַמלונג.

ספּיננער